contact
contact
contact

הוזלת עמלות הבנק


העמלות השונות שמשפחה ישראלית ממוצעת משלמת לבנקים מסתכמות בכמה מאות שקלים בשנה, כאשר מי שמנהל תיק ניירות ערך בבנק יכול להגיע גם לעמלה של אלפי שקלים.
חלק גדול מתוך העמלות ניתן לבטל או להפחית, וכל שנדרש הוא לדעת מה לבקש מהבנק ובאיזה אופן.
 בזכות הידע הרחב וההכרות המעמיקה שלנו עם עולם הבנקאות "מבפנים", ביכולתינו לתת לך כלים כיצד להתמקח ולהוריד את העמלות השונות, ובכך לחסוך סכומים גדולים של כסף.


רשימה חלקית מתוך העמלות שניתן בדר"כ להפחית:
 עמלות ניהול חשבון עו"ש
 עמלות ניהול חשבון ניירות ערך (דמי משמרת)
 עמלות קנייה ומכירת ניירות ערך
 עמלות מינימום לביצוע פעולות בניירות ערך
 עמלות אי ביצוע פעולה
 עמלות המרת מט"ח
 ועוד ועוד ועוד

לפרטים נוספים אנא מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

האתר לעיל מספק מידע כללי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. יכול שהמידע אינו עדכני, מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות והמידע הרלוונטי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. טבלת "קופות מובילות" מתעדכנת אחת לכמה חודשים, ועל כן מידע עדכני יותר ניתן להשיג אצל החברות עצמן או באתר של משרד האוצר. האתר אינו מכיל הצעה או שידול לעסקה כלשהי. האתר נערך למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו לצורך קבלת החלטת השקעה כלשהי. אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל אדם והן בבדיקה מקיפה ויסודית של כל מוצר ומוצר, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. ניר אביעד מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ/משווק פנסיוני ו/או משווק/מנהל השקעות.