contact
contact
contact

סדר במסמכים


סדר במסמכים הפיננסים

רובינו מוצפים בדוחות ועדכונים כאלה ואחרים ששולחים אלינו המוסדות הפיננסים השונים מידי חודש/רבעון/שנה.
אותם דוחות מהחברות השונות (בנקים, חברות ביטוח, חברות גמל והשתלמות ובתי השקעות) לרוב אינם מובנים לנו מספיק, והעיקר מסתתר בין אינסוף נתונים ומספרים מבלבלים.
כפועל יוצא מכך, רבים מאוד מעידים שהם "טובעים בים הניירת" שנשלחת אליהם, שאינם מבינים את כל המונחים וכי אין להם שליטה מספקת בכל הנוגע לחסכונותיהם השונים והם מסתפקים בשמירת אותה ניירת בקלסר או במגירה יעודית (במקרה הטוב), או בזריקתם לאשפה (במקרה הפחות מוצלח...).

לאותו חוסר סדר השלכות מהותיות:
1. לרובינו אין מושג אמיתי מה צפויה להיות הפנסיה שנקבל בעתיד, כמה דמי ניהול אנחנו משלמים בעבור קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלנו, מהי התשואה שאנו מרווחים והאם היא נחשבת טובה ביחס לשוק ולמתחרים.
2. בשוק החסכון הפיננסי והפנסיוני "מתגלגלים" כ-30 מיליארד שקלים אבודים של תושבי ישראל שכנראה לא מודעים להימצאותם ולא באים לדרוש אותם. אנשים מחליפים מקומות עבודה, מחליפים כתובות מגורים או 'פשוט' נפטרים, והקשר עימם ועם יורשיהם נעלם. רק מי שמנהל רישום ומעקב מסודרים יכול להימנע מהבעיה הקשה הזו.

הערך המוסף שנייצר בעבורך:
1. נסיע לך לאתר כספים אבודים שאולי ממתינים לך איפשהו וכלל לא היית מודע לקיומם.
2.  נכין לך דוח אחד מרכז, פשוט וקריא של כלל הדוחות השונים שיסביר ויפשט את כל התמונה.
3. נסייע לנתח את המצב הקיים ולחפש אלטרנטיבה רווחיות וזולה יותר, במידה וישנה כזו.

לפרטים נוספים אנא מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

האתר לעיל מספק מידע כללי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. יכול שהמידע אינו עדכני, מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות והמידע הרלוונטי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. טבלת "קופות מובילות" מתעדכנת אחת לכמה חודשים, ועל כן מידע עדכני יותר ניתן להשיג אצל החברות עצמן או באתר של משרד האוצר. האתר אינו מכיל הצעה או שידול לעסקה כלשהי. האתר נערך למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו לצורך קבלת החלטת השקעה כלשהי. אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל אדם והן בבדיקה מקיפה ויסודית של כל מוצר ומוצר, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. ניר אביעד מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ/משווק פנסיוני ו/או משווק/מנהל השקעות.