contact
contact
contact

שאלות ותשובות בעולם הגמל וההשתלמות


קופות גמל

מהי קופת גמל?
קופת גמל הינה מכשיר חסכון לטווח ארוך או בינוני, כאשר כיום יעודן של רוב קופות הגמל הינו להוות את רכיב החיסכון הפנסיוני של העמיתים. המדינה מעודדת אותנו להפריש כספים אל קופות הגמל על ידי מתן הטבות מס לעמיתים החוסכים. כמו כן, קופת הגמל הינה מכשיר המניב תשואה לעמיתיו באמצעות השקעת הכספים בנכסים ובמסלולים שונים בשוק ההון ובשווקים נוספים. ההפקדות שבוצעו בקופות גמל עד 31.12.07 היו לחיסכון הוני, כלומר הכספים שהופקדו בתקופה זו ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי בגיל פרישה בהתאם לתקנות מס הכנסה. תיקון 3 לחוק קופות גמל, שנכנס לתוקף בינואר 2008, הפך את כל קופות הגמל לחיסכון לגיל פרישה לקופות למטרת קצבה, כך שגם קופות גמל (שהחיסכון בהן היה הוני עד ינואר 2008) מיועדות כיום למטרת קצבה.
לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר החוקתי ולקביעתו הראשונית של הלקוח. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.


השקעתי עד כה בקופת גמל אחת. האם אני יכול להעביר את הכספים לקופה אחרת?
משרד האוצר פתח בשנים האחרונות את שוק ניהול קופות הגמל לתחרות ואפשר ללקוחות להעביר כראות עיניהם את הצבירות הקיימות שלהם מקופה אחת פחות טובה ויעילה אל קופה אחרת יותר רווחית ויותר זולה, כאשר כמובן כל הותק והזכויות שנצברו בקופה הקיימת עוברים אל הקופה החדשה. מבחינה טכנית העברת קופת גמל הוא מהלך פשוט וניתן לבצע אותו אחת לחודש! ראוי לציין כי במקרה ושכיר בוחר להעביר את הצבירות לקופת גמל אחרת, או לחלופין להתחיל להפריש כספים חדשים אל קופה חדשה, אזי על פי החוק המעסיק אינו רשאי להתנגד להחלטת העובד.


באיזה קופת גמל כדאי לי להשקיע
?

קופות הגמל נבדלות זו מזו בשיעור דמי הניהול שהן גובות מן העמיתים, במבנה ההשקעות הפנימי שלהן ובתשואה שהן משיאות על השקעותיהן. מומלץ לקרוא באתר זה את הפסקה על הפרמטרים לבחירה חכמה של קופת גמל וקרן השתלמות.


ברצוני להתחיל להפקיד כספים אל קופה חדשה. לאיזו קופת גמל אני רשאי להצטרף
?

שכירים רשאים להצטרף אל קופת גמל לתגמולים וכן לקרן השתלמות לשכירים.
עצמאיים רשאים להצטרף לקופת גמל לתגמולים לעצמאים וכן לקרן השתלמות לעצמאים (תוך הוכחה שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד).
מעסיק (המשלם משכורות) רשאי להפקיד אל קופה מרכזית לפיצויים ואל קופה לדמי מחלה.


קרנות השתלמות

השקעתי עד כה בקרן השתלמות אחת. האם אני יכול להעביר את הכספים לקופה אחרת?
משרד האוצר פתח בשנים האחרונות את שוק ניהול קרנות ההשתלמות לתחרות ואפשר ללקוחות להעביר כראות עיניהם את הצבירות הקיימות שלהם מקרן אחת פחות טובה ויעילה אל קרן אחרת יותר רווחית ויותר זולה, כאשר כמובן כל הותק והזכויות שנצברו בקרן הקיימת עוברים אל הקרן החדשה. מבחינה טכנית העברת קרנות השתלמות הוא מהלך פשוט וניתן לבצע אותו אחת לחודש! ראוי לציין כי במקרה ושכיר בוחר להעביר את הצבירות לקרן השתלמות אחרת, או לחלופין להתחיל להפריש כספים חדשים אל קרן חדשה, אזי על פי החוק המעסיק אינו רשאי להתנגד להחלטת העובד.


באיזה קרן השתלמות כדאי לי להשקיע
?

קרנות ההשתלמות נבדלות זו מזו בשיעור דמי הניהול שהן גובות מן העמיתים, במבנה ההשקעות הפנימי שלהן ובתשואה שהן משיאות על השקעותיהן. מומלץ לקרוא באתר זה את הפסקה על הפרמטרים לבחירה חכמה של קופת גמל וקרן השתלמות.


מתי ניתן להתחיל למשוך את הכספים שהופקדו אל קרן ההשתלמות
?

למשתמשים בכספים אלה לטובת השתלמות, וכן לגבי עמיתים שהגיעו לגיל פרישה - החל מתום שלוש שנות חברות והפקדה אל הקרן.
למשתמשים בכספים לכל מטרה וללא צורך באישור כלשהוא - החל מתום שש שנות חברות והפקדה אל הקרן.


האם כדאי למשוך את קרן ההשתלמות כאשר היא נזילה
?

לקרנות ההשתלמות יתרון יחודי ובלעדי על פני כל אופני ההשקעה והחיסכון ההוניים האחרים מתוקף היותם פטורים ממס רווח הון. לפיכך, ההמלצה, במידה ואין הכרח לעשות זאת, היא לא למשוך את הכספים  מקרן ההשתלמות (גם אם היא נזילה). כספים אלה ממשיכים לצבור תשואה ולהמתין לנו נזילים עד ליום המשיכה העתידי. במידה ויש צורך בסכום כזה או אחר, אזי בפרוש עדיף למשוך קודם כספים מתוך תיק השקעות, פוליסה פיננסית, פק"מ או תוכנית חיסכון בנקאית נזילה.


ברצוני להתחיל להפקיד כספים אל קרן חדשה. לאיזו קרן השתלמות אני רשאי להצטרף
?
שכירים רשאים להצטרף אך ורק אל קרן השתלמות לשכירים.
עצמאיים רשאים להצטרף לקרן השתלמות לעצמאים (תוך הוכחה שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד).


האם המעסיק שלי חייב לתת לי קרן השתלמות?
במגזר הציבורי  זכותו של העובד לקרן השתלמות נקבעת בהסכם קיבוצי. במקרה זה חובה על המעסיק לתת את הקרן לעובדיו בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. במקומות עבודה פרטיים שבהם לא קיים הסכם קיבוצי שכזה, ההחלטה אם להפקיד עבור העובד הפרשות קרן השתלמות נתונה למשא ומתן בין העובד למעסיק והאינטרס של כל עובד היא בפרוש להשיג בעבורו את ההטבה הזו (כמובן במקביל להפרשות לתוכניות פנסיוניות אחרות, כדוגמת קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל).


מהי ההפקדה המקסימלית המוכרת למס שעצמאי ושכיר יכולים להפריש מידי שנה לקרן השתלמות
?
(שנת 2013)
עצמאי:
• ניתן להפריש עד 7% מהשכר, עד תקרת הפקדה בשנה של 18,130 ₪.
• 4.5% מתוך ה-7% מוכרים למס.
• דוגמא מספרית: עצמאי מרוויח 100,000 ₪ בשנה. הוא יכול להפריש עד 7,000 ₪ בשנה לקרן השתלמות. המשמעות מבחינתו היא כפולה:
א. 7,000 ₪ פטורים ממס רווח הון ונזילים אחרי 6 שנים.
ב. ישלם מס רק 96,500 ₪ לפי מדרגת המס השולי שלו (100,000ש"ח פחות 4.5% מ-100,000 ש"ח).

שכיר ושכיר בעל שליטה:
• תקרה שכר חודשי 15,712 ₪. תקרת הפקדה 18,854 ש"ח בשנה.
• העובד מפריש מהשכר 2.5% והמעביד 7.5% (או 5%). בשביל שהמעסיק יפריש 5% ומעלה העובד חייב להפרשי את כל ה-2.5%.
• בקרן השתלמות לשכיר אין הטבת ניכוי/זיכוי. עבור המעסיק ההפקדה היא הוצאה מוכרת (ואילו העובד נהנה מההפקדה של המעסיק שהיא מבחינתו גם בחינם וגם פטורה ממס רווח הון אחרי 6 שנים).

 

לפרטים נוספים אנא מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

האתר לעיל מספק מידע כללי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. יכול שהמידע אינו עדכני, מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות והמידע הרלוונטי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. טבלת "קופות מובילות" מתעדכנת אחת לכמה חודשים, ועל כן מידע עדכני יותר ניתן להשיג אצל החברות עצמן או באתר של משרד האוצר. האתר אינו מכיל הצעה או שידול לעסקה כלשהי. האתר נערך למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו לצורך קבלת החלטת השקעה כלשהי. אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל אדם והן בבדיקה מקיפה ויסודית של כל מוצר ומוצר, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. ניר אביעד מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ/משווק פנסיוני ו/או משווק/מנהל השקעות.