contact
contact
contact

התועלת שנייצר עבורך בתחום


מדוע דווקא אנחנו?
1. הכרות מעמיקה ורבת שנים עם עולם הגמל וההשתלמות בארץ.
2. רמה מקצועית גבוהה והבנה נרחבת בשווקי ההון בארץ ובחו"ל.
3. מערך קשרים רחב מול 15 חברות גמל והשתלמות מובילות ויכולת מיקוח על התנאים והעלויות.
4. אובייקטיביות מלאה ונאמנות אך ורק ללקוחות. איננו הנציגים של אף גוף. אנחנו הנציגים שלך!!תהליך ההצטרפות לwise planning:
פגישה אישית בה יבחנו צרכי הלקוח ויחסו לסיכון. בפגישה תתבצע התאמת המוצר והמסלול המתאימים ביותר על פי העקרונות הבאים:
•    הגדרת רמת הסיכון האישית בהתאם למספר רחב של מאפיינים.
•    בחינת ביצועי הקופות בפרמטרים שונים (קרא על  7 הפרמטרים השונים בפרק האמור).
•    בחירת הקופות העונות לצרכי הלקוח. ניתן דגש עיקרי על ניהול זהיר של הכספים תוך
     צמצום מקסימלי בעלויות.
•    טיפול מלא בכל הפרוצדורה הכרוכה בהצטרפות/העברה.

 

לקוחותינו נהנים מליווי מתמשך וממפרט שירות רחב הכולל:
• המשך ניתוח שוטף ועקבי של תיק הנכסים באופן מקצועי ופיקוח אחר ביצועי
  הקופות/הקרנות הנבחרות. במידה והביצועים אינם מספקים אנו לא מהססים 
  ויוזמים שינויים. המחויבות שלנו היא, כאמור, אך ורק כלפי הלקוחות.
• מעקב, בדיקה ובקרה של דמי ניהול הנגבים לעומת החוזים של הנכסים מול 
  מנהלי הקופות והקרנות.
• שיחות טלפון שוטפות ועדכונים יזומים על הנעשה בנכסים ובשווקים.
• פגישות שירות מקיפות ויסודיות לפי דרישה או אחת לתקופה.

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים אנא מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

האתר לעיל מספק מידע כללי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. יכול שהמידע אינו עדכני, מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות והמידע הרלוונטי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. טבלת "קופות מובילות" מתעדכנת אחת לכמה חודשים, ועל כן מידע עדכני יותר ניתן להשיג אצל החברות עצמן או באתר של משרד האוצר. האתר אינו מכיל הצעה או שידול לעסקה כלשהי. האתר נערך למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו לצורך קבלת החלטת השקעה כלשהי. אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל אדם והן בבדיקה מקיפה ויסודית של כל מוצר ומוצר, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. ניר אביעד מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ/משווק פנסיוני ו/או משווק/מנהל השקעות.